Go to global navigation menu Go to sidebar menu Go to contents

Secret Garden Show Down

 

If you were Hyun Bin, who would you have chosen? The beautiful Ha Ji Won or the gorgeous Kim Sa Rang?